ventili | zasuni | armature | priključci | razinomjeri | fitinzi - SOMET | piping armatures | foundry | castings | valves | CNC machining

Go to content

Main menu:

Hrvatski > Brodograđevne armature
Katalog proizvoda za brodogradnju




Katalog proizvoda
 obuhvaća široku paletu cijevnih brodskih armatura.

 • ventili ravni i kutni iz BZ, SL, NL, ČL

 • zasuni

 • leptir ventili

 • filteri

 • razinomjeri

 • protupožarni ventili

 • razni pipci

 • armature za instrumente

 • kuglasti ventili - prirubnički

 • kuglasti ventili - s navojem

 • sigurnosni ventili

 • brzozatvarajući ventili

 • oplatni ventili

 • spojevi sa zasječnim prstenovima - Ermeto

 • ventili sa zasječnim prstenovima

 • brodski prozori, ljevana izvedba (NOVO !)


.... itd. .........


Svi proizvodi kompatibilni su i drugim Evropskim i svjetskim standardima.
SB (standardi brodogradnje) kompatibilni su DIN standardima, pa time i većini svjetskih standarda za cijevne armature.

Većina armatura, pored brodogradnje, primjenjiva je i za vodovodne armature, industrijske, petrokemijske i sl.

Cijela paleta naših proizvoda iz sivog i nodularnog ljeva, kompatibilna je i vodovodnim armaturama.



Lista naših proizvoda po SB standardima NALAZI SE OVDJE


Svi dokumenti su u PDF formatu.
(ukoliko nemate Adobe Acrobat Reade
r, potražite ga OVDJE !)


Popis postojećih SB standarda brodogradnje
NALAZI SE OVDJE



Dostavu upita možete izvršiti OVDJE


Kliknite za naš kolor KATALOG (12.5 MB, Engleski)

Tehnički katalozi u PDF formatu

OPIS PROIZVODA

PDF nacrt

Ventili ravni zaporni NP 6 i 16

SB 2677 i 2683

Ventili kutni zaporni NP 6 i 16

SB 2678 i 2684

Ventili ravni zaporno nepovratni NP 6 i 16

SB 2679 i 2685

Ventili kutni zaporno nepovratni NP 6 i 16

SB 2680 i 2686

Ventili ravni nepovratni NP 6 i 16

SB 2681 i 2687

Ventili kutni nepovratni NP 6 i 16

SB 2682 i 2688

Razinomjeri s okruglim staklom

31SMT62

Razinomjeri s plosnatim staklom

51SMT252

Ventil oplatni kutni NP 6

SB3968

Zasun plosnati NP 6

SB 3129

Filter ravni NP 2.5

SB 2790

Filter kutni NP 2.5

SB 2791

Filter fini prirubnički NP 6

SB 11256

Filter fini prirubnički NP 16

SB 11257

Ventili ravni za usis mora

SB 3502

Ventili kutni za usis mora

SB 3503

Usisna košara s nepovratnim ventilom NP 6

SB 2783

Filter fini NP 2.5

SB 4492

Manometarski pipci

SB 5105

Protupožarni ventili ravni

SB 8467

Protupožarni ventili kutni

SB 8468

Ventili brzozatvarajući - ravni NP 6

SB 8431

Ventili brzozatvarajući - kutni NP 6

SB 8432

Pipci sonde

SB 8149

Kuglasti ventili prirubnički NP 6

SB 11182

Kuglasti ventili prirubnički NP 16

SB 11183

Kuglasti ventili s unut. navojem NP 16

SB 11187

Ventili ravni zaporni NP 16 iz čeličnog ljeva

SB 11085

Ventili sa zasječnim prstenom NP 40

SB 4804

Spojevi sa zasječnim prstenom - ERMETO

SB 4504

Sigurnosni ventil NP 0.5 - 6

SB 7378

Sigurnosni ventil NP 3 - 6

SB 7382

Elastična spojka NP 16

SB 11252

Elastična spojka NP 16

SB 11254

Dilatacioni kompenzator NP 10

SMT 11D254

... i još mnogo drugih armatura ...

 
 
Back to content | Back to main menu